Staff

Mr Richard Jones

Pennaeth / Headteacher

Athro CPA / PPA Teacher

Mrs Helen Speight

Dirprwy Bennaeth/ Deputy Headteacher

Athrawes Dosbarth Llywelyn (Bl 1 a 2) / Dosbarth Llywelyn (Yr 1 & 2) Class Teacher

 

Dosbarth Dwynwen

Miss Rhian Lloyd-Williams

Athrawes Dosbarth Dwynwen (Meithrin a Derbyn) / Dosbarth Dwynwen (Nursery & Reception) Class Teacher

ALNCo

Mrs Kim Rowlands

Cymhorthydd Dosbarth Dwynwen / Dosbarth Dwynwen Learning Support Assistant

Miss Donna Jones

Cymhorthydd Dosbarth Dwynwen / Dosbarth Dwynwen Learning Support Assistant

Mrs Emma Batsford

Cymhorthydd 1:1 Dosbarth Dwynwen / Dosbarth Dwynwen 1:1 Learning Support Assistant

Miss Nicola Gaff

Cymhorthydd 1:1 Dosbarth Dwynwen / Dosbarth Dwynwen 1:1 Learning Support Assistant

 

 

Dosbarth Llywelyn

Mrs Helen Speight

Athrawes Dosbarth Llywelyn (Bl 1 a 2) / Dosbarth Llywelyn (Yr 1 & 2) Class Teacher

Miss Marie Millican

Cymhorthydd Dosbarth Llywelyn / Dosbarth Llywelyn Learning Support Assistant

Mrs Caroline Hugill

Cymhorthydd 1:1 Dosbarth Llywelyn / Dosbarth Llywelyn 1:1 Learning Support Assistant

 

Dosbarth Branwen

Mr David Jones

Athro Dosbarth Branwen (Bl 3 a 4) / Dosbarth Branwen (Yr 3 & 4) Class Teacher

Mrs Michelle Jones

Ar Cwrs Sabothol / Currently on Sabbatical

Miss Ceri Lewis

Cymhorthydd 1:1 Dosbarth Branwen / Dosbarth Branwen 1:1 Learning Support Assistant

Mrs Glenda Hall

Cymhorthydd 1:1 Dosbarth Branwen / Dosbarth Branwen 1:1 Learning Support Assistant

 

Dosbarth Deiniol

Miss Christine Hunt

Athrawes Dosbarth Deiniol (Bl 4 a 5) / Dosbarth Deiniol (Yr 4 & 5) Class Teacher

 

Dosbarth Seiriol

Miss Grace Paterson-Jones

Athrwaes Dosbarth Seiriol (Bl 6) / Dosbarth Seiriol (Yr 6) Class Teacher

Ms Mellony Williams

Cymhorthydd 1:1 Dosbarth Seiriol / Dosbarth Seiriol 1:1 Learning Support Assistant

 

Mrs Claire Jones

Cymorth Ymyrraeth CA2 / KS2 Intervention Support

Mr Tom Griffith

Athro CPA /  PPA Teacher

 

Miss Natalie Williams

Cymhorthydd Gweinyddol/ School Administrator

 

Miss Lesley Waslin

Glanhawr mewn gofal / Cleaner in Charge

Goruchwyliwr Amser Cinio / Lunchtime Supervisor

Mr Wesley Hughes

Glanhawr / Cleaner

 

Ms Sharon Bibby

Cogydd mewn gofal / Cook in Charge

Miss Courtney Shaw

Cynorthwyydd y Cogydd / Cook’s Assistant

Miss Sharon Reid

Goruchwyliwr Amser Cinio / Lunchtime Supervisor

Mrs Samantha Walsh

Goruchwyliwr Amser Cinio / Lunchtime Supervisor

Ms Julie O'Driscoll

Goruchwyliwr Amser Cinio / Lunchtime Supervisor

Student Login

STAFF LOGIN
PARENT LOGIN
SCHOOL BLOGS