Clerk to the Governing Body

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Santes Fair yn edrych am rhywun sydd a diddordeb mewn ymgymeryd a dyletswyddau Clerc i’r Llywodraethwyr. Os ydych yn adnabod rhywun fyddai a diddordeb cysylltwch hefo swyddfa’r ysgol er mwyn i ni allu rhoi’r manylion i’r Cadeirydd. Diolch

 

The Governors of St Mary’s School are looking for somebody who would be interested in taking up the post of Clerk to the Governing Body. If you know of anybody who would be interested please contact the school office so that we can pass the details on to the Chair of Governors. Thank you

 

 

Student Login

STAFF LOGIN
PARENT LOGIN
SCHOOL BLOGS